ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් ශ්‍රී ලංකා රජය සමඟ සාකච්ඡා ආරම්භ කරයි

Image caption ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන්

එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශපාලන කටයුතු පිලිබඳ ලේකම් ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් දින හතරක සංචාරයක් ආරම්භ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවට ලඟා වී සිටියි.

ඔහු අද (28) වැඩ බලන විදේශ ඇමති අජිත් පී පෙරේරා සමඟ සාකච්ඡා කළ බව වාර්තා වෙයි.

එම සාකච්ඡාවට ඇතුලත් වූ කරුණු තවමත් නිල මට්ටමින් ප්‍රකාශයට පත් කොට නොමැත.

සිය සංචාරයේ දී ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, දේශපාලන පක්ෂ සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සමඟ ද සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එක්සත්ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දේශපාලන කටයුතු පිලිබඳ විෂය භාර ලේකම් වරයා ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කරන ප්‍රථම අවස්ථාව මෙය වන අතර ප්‍රතිසංධානය, වගවීම, සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සබඳතා වැනි කරුණු රැසක් ඔහුගේ සාකච්ඡා වලට ඇතුලත් වෙනවා.

ජෙෆ්රි ෆෙල්ට්මන්, මෙම සංචාරයේ දී උතුරුපළාතේ ද සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතයි.