‘දිගටම විපක්ෂයේ ඉන්නේ නැහැ’ -නිමල් සිරිපාල

අගමැති පදවියට පත් විය යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න නොව වඩාත් වැදගත් වන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම යයි විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසයි.

විපක්ෂ නායකයා එම ප්‍රකාශය කළේ කොළඹ පැවැත්වුන මාධ්‍ය හමුවක දී.

තමා අගමැති පදවියට පත් කරන මෙන් තමා හෝ වෙනත් කිසිවකු විසින් මෙතෙක් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ නොමැති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

තමා වෙහෙස නොබලා කටයුතු කරන්නේ පදවියක් සඳහා නොව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වෙනුවෙන් බවත් විපක්ෂ නායකයා කියා සිටියි.

එසේම දිගටම විපක්ෂයේ නොසිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් බලයට ගෙන ඒම තම ඉලක්කය වන බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

සාවද්‍ය මාධ්‍ය වාර්තා

අලුතින් සිදු කිරීමට යන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ දී ජනාධිපති ක්‍රමයේ බලතල අඩු කිරීමක් හෝ ඡන්ද ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීමක් වුවමනා නැතැයි තමා ප්‍රකාශ කරන බවට ඇතැම් මාධ්‍ය මගින් පළ කොට ඇති වාර්තා සාවද්‍ය ප්‍රකාශන හැටියටයි විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විසින් හඳුන්වා දෙන ලද්දේ.

විධායක ජනාධිපති බලතල අඩු කරනු ලැබීම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුවේ තීන්දුවක් යයි සඳහන් කළ විපක්ෂ නායකයා ජනාධිපති පදවියේ බලතල අඩු කිරීමත් මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කරනු ලැබීමත් එකවර සිදු විය යුතුව ඇති බවත් සඳහන් කළේය