ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ශ්‍රීලනිප දේශපාලකයන් මහනුවර වේදිකාවේ

වෙනත් දේශපාලන පක්ෂ සංවිධානය කරන රැස්වීම්වලට ශ්‍රීලනිප මහජන නියෝජිතයින් සහභාගි නොවිය යුතු බවට පක්ෂ ලේකම්වරයා කළ දැනුම්දීම නොතකා ශ්‍රීලනිප දේශපාලකයන් නුවර වේදිකාවේ.