ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

India's Daughter 'තහනම ඉවත් කරන්න'

දිල්ලියේ ස්ත්‍රී දූෂකයන් සමඟ පවත්වන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඇතුළත් රුපවාහිනී වාර්තා වැඩසටහනට පනවා තිබෙන තහනම ඉවත් කරන මෙන් ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ කතුවරු පිරිසක් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලති.