ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'නඩු නැත්නම් නිදහස් කළ යුතුයි'

බාලේන්ද්‍රන් ජෙයකුමාරි නිදහස් කිරීම පිළිබඳව මානව හිමිකම් නීතිවේදීහු ප්‍රසාදය පල කරති.

මානව හිමිකම් නීතිවේදී ලක්ෂාන් ඩයස් පැවසුවේ යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම පිලිබඳව අධිකරණයට ස්තුතිය පල කළ යුතු බවයි.

අත් අඩංගුවට ගෙන දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ විමර්ශනය කරන බව පවසමින් තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි නම් පුද්ගලික නිදහසට බාධා නොකොට මෙසේ අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති පුද්ගලයන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගත යුතු බව ඔහු පවසන්නේය.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත තවදුරටත් පවත්වා ගෙන යාම අනුමත කළ නොහැකි බව පවසන නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් ජාතික ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අලුතින් සුදුසු නීති රීති සකස් විය යුතු බවත් පෙන්වා දෙන්නේය.

වසරක කාලයක් නිසි චෝදනා නොමැතිව ඇය රඳවා ගෙන සිටි බව පැවසූ ඔහු ත්‍රස්‌ත විමර්ශන ඒකකය විසින් සනාථ කිරීමට නොහැකි කරුණු ඉදරිපත් කොට තිබූ බව පැවසුවේය.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ 181 දෙනකු රඳවා ගෙන සිටින බව නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කොට ඇතත් නමුත් ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි නීතිඥ ලක්ෂාන් ඩයස් සඳහන් කළේ.

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ වගුවත් අත් අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ට චෝදනා ඇත්නම් නඩු පැවරිය යුතු බවයි ඔහු පැවසුවේ.

නමුත් චෝදනා නොමැතිව දීර්ඝ කාලයක් රඳවා ගෙන සිටින්නේ නම් එය යුක්ති සහගත නැතුවා පමණක් නොව එය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනයක් බව ඔහු පැවසුවේය.