ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'මහජන දිනයේ' උපන්දින සාදයක්

පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවකයන් රාජකාරිය පැහැර හරිමින් එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයාගේ උපන් දින සාදයකට සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන මෙන් විපක්ෂය රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

විපක්ෂ නායක නිමල් ඒකනායක බීබීසී සංදේශය වාර්තාකරු ප්‍රසාද් පූර්නිමාල් ජයමාන්න සමඟ කියා සිටියේ, සභාපතිවරයාගේ උපන් දින සාදය නිසා මහජන දිනයේ කිසිදු නිලධාරියකු ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය තුළ නොසිටි බවයි.

‘ප්‍රධාන ලේකම්වරයාගේ පටන් කිසිම නිලධාරියෙක් රාජකාරියේ සිටියේ නැහැ. මම දැන ගත්තා නිලධාරීන් ආවේ නැත්තේ කුමක් නිසාද කියල. ඊයේ සභාපතිතුමාගේ නිවසේ උපන්දින සාදයක් තිබුණා’ විපක්ෂ නායක නිමල් ඒකනායක කියා සිටියි.

තමා එම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පළාත් පාලන කොමසාරිස්, සහකාර කොමසාරිස් සහ අමාත්‍යංශ ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන්ට දැනුම් දුන් බවත් විපක්ෂ නායක නිමල් ඒකනායක පවසයි.

නිවාඩු පොතත් අතුරුදහන්

විගණක නිලධාරීන් ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය පරීක්ෂා කළත් නිවාඩු පොත හමු නොවූ බවත් පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ විපක්ෂ නායකයා පවසයි.

සතියේ බදාදා දවස එම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මහජන දිනය වන නමුත් දැන් එම දිනය නිලධාරීන්ගේ සහ දේශපාලනඥයන්ගේ උවමනා එපාකම් සපුරා ගන්නා දිනයක් බවට පත් වෙමින් ඇති බවයි ඇතැම් ප්‍රදේශවාසීන් බීබීසී සංදේශය වාර්තාකරු ප්‍රසාද් පූර්නිමාල් ජයමාන්න සමඟ කියා සිටියේ.

‘මගේ ඉල්ලීම ඉටු කර දෙන්නට ලබන සතියේ එන්න, ඊළඟ සතියේ එන්න කියල හැමදාමත් කියනවා . ඉතින් මමත් බස් ගාස්තු වියදම් කර ගෙන යනවා. ඊයෙත් ගියා.ඒත් කිසිම කෙනෙක් හිටියේ නැහැ.මමත් ඉඳල ඉඳල ආපහු ආවා’ වෘද්ධ කාන්තාවක් ප්‍රකාශ කළාය.

විගණක නිලධාරීන් ඊයේ, බදාදා (18) පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවට එන විට එහි සිටියේ මුරකරු පමණක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

මුරකරු පමණයි

ඉහත කී තත්වය සම්බන්ධයෙන් බීබීසිය කළ විමසීමක දී පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති විමල් බමුණුආරච්චි කියා සිටියේ, එහි සේවකයන් සිය නිවසේ පැවැත්වුන දානමය පිංකමක් සඳහා සහභාගී වූ බවයි.

කෙසේ වුවද, මේ වනවිට පුත්තලම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරයාගේ වැඩ තහනම් කරනු ලැබ ඇති අතර සභාපතිවරයාගේ උපන් දින සාදයට සහභාගී වූ අනිකුත් සේවකයන් පිළිබඳව වයඹ පළාත් සභාව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.