ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"දූෂණ හා වංචා තුරන් කිරීමට මූලෝපායික යාන්ත්‍රණයක් ඕනෑ"

ශ්‍රී ලංකාවෙන් දූෂණ හා වංචා තුරන් කිරීමට නම් මූලෝපායික යාන්ත්‍රණයක් සකස් විය යුතු බව ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසම පවසයි.

යම් යම් සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට පියවර ගත්තත් එයින් රටේ පැතිර පවතින දූෂණ හා වංචා සිද්ධීන් මුළුමනින්ම තුරන් කිරීමට නොහැකි වනු ඇති බවයි හොංග් කොංග් මූලස්ථානය කොට ගත් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ බැසිල් ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ දූෂණ හා වංචා නැති කිරීම ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රකාශයට පත් කළත් දූෂණ හෝ වංචා නැති කිරීම පිණිස මේ වන විටත් රජයට ඒ සම්බන්ධයෙන් මූලික මූලෝපායක් නැති බවයි.

Image copyright Thinkstock

දනට ලෝකයේ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන ආයතන හා සංසන්දනය කොට බලන විට ශ්‍රී ලංකාවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් බවයි ඔහු කියා සිටින්නේ.

එය මූලිකව පොලීසියේ පරීක්ෂවරුන්ගේ විමර්ශන මත පදනම්ව ඇති බවත් ඒ නිසාම පරීක්ෂණ පිළිබඳ තොරතුරු එළියට යාමට තිබෙන ඉඩ කඩ විශාල වශයෙන් වැඩි බවත් ආසියානු මානව හිමිකම් කොමිසමේ බැසිල් ප්‍රනාන්දු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.