ඉන්දීය නව වීසා පහසුකම් නොලබන වන්දනාකරුවන්

ඉන්දියාව විසින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාවට නංවනු ලබන නව වීසා පිළිවෙත ඊයේ (14) නව අවුරුදු දිනයේ පටන් බල පැවැත්වුනත් ඉන්දියාවේ සහ නේපාලයේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වන්දනාවේ යන ජනතාවට එමගින් පූර්ණ පහසුවක් සැලසෙන්නේ නැති බව වන්දනා ගමන් සංවිධායකයෝ පවසති.

ඒ සම්බන්ධයෙන් බීබීසී සංදේශයට අදහස් දැක්වූ ‘පින්සර’ චාරිකා සංවිධානයේ උපාලි ගුණසේන කියා සිටියේ, ඉන්දියාවට සහ නේපාලයට එකවර වන්දනාවේ යන සංචාරකයන්ට දේශ සීමාවේදී එක් වතාවක් පමණක් ඉන්දියාවට පිවිසිය හැකි තනි සංචාරයක් සඳහා වන (single visa) වීසා බලපත් දීමෙන් ඔවුන්ට නේපාලයට ද ගොස් එහි සිට ආපසු ඉන්දියාවට නොහැකි තත්වයක් උද්ගත වන බවයි.

එබැවින් තමන් ඉන්දියාවේ සහ නේපාලයේ බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන වන්දනාව සඳහා සංචාරකයන් රැගෙන යන විට අනුගමනය කළේ ‘ද්විත්ව වීසා බලපත්’ (double visa) ලබා ගැනීම වූ බවයි උපාලි ගුණසේන පවසන්නේ.

දැනට හඳුන්වා දී ඇති නව නීතිය අනුව දේශ සීමාවේදී වීසා ලබා ගැනීම පහසුවක් වන නමුත් තනි සංචාරයක් සඳහා වන (single visa) වීසා බලපත් සහිතව ඉන්දියාවෙන් නේපාලයට ඇතුල් වෙන වන්දනාකරුවන්ට ලුම්බිණිය වැඳපුදා ගැනීමෙන් අනතුරුව යළි ඉන්දියාවට පිවිසීමට නොහැකි වන බව ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මාස තුනේ නීතිය

‘ඊට හේතුව ඉන්දියාව විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති නව නීතියක්. තනි සංචාරයක් සඳහා වන (single visa) වීසා බලපත් සහිත පුද්ගලයෙක් ඉන්දියාවේ සංචාරයක නිරත වීමෙන් අනතුරුව මාස තුනක් ඇතුළත යළිත් ඔහුට එහි ඇතුල් විය නොහැකි බවට අලුත් නීතියක් බල පැවැත්වෙනවා. මේ නිසා මෙතෙක් අපි කළේ ‘ද්විත්ව වීසා බලපත්’ (double visa) ලබා ගැනීමයි’ උපාලි ගුණසේන කියා සිටියි.

කලින් සංචාරවලදී තමන් ඉන්දියානු තානාපති සහ කොන්සියුලර් කාර්යාල මගින් එවැනි ‘ද්විත්ව වීසා’ ලබාගත් බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.

මේ අනුව දේශ සීමාවේදී ‘ද්විත්ව වීසා’ (double visa) ලබා දීමට පියවර ගනු ලබන්නේ නම් එය ඉන්දියාවේ සහ නේපාල භූමියේ පිහිටි බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන කර යන වන්දනාකරුවන්ට බලවත් පහසුවක් වන බව ඔහු පවසයි.

ව්‍යාපාරික සහ වෙනත් අරමුණු සඳහා යන සංචාරකයන්ට නව වීසා නීතිය පහසුවක් වුනත් වන්දනාකරුවන්ට දේශ සීමාවේදී ‘ද්විත්ව වීසා’ නොදෙන්නේ නම් පෙර පරිදි වීසා ලබා ගැනීමට සිදු වෙන බවයි උපාලි ගුණසේන පවසන්නේ.