සෝමවංශ අමරසිංහ උපවාසයේ

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු නායක සෝමවංශ අමරසිංහ උපවාසයක නිරතව සිටියි.

පසුගියදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් ඉවත් වූ සෝමවංශ අමරසිංහ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ දී සිය උපවාසය ආරම්භ කරමින් කියා සිටින්නේ පසුගිය ජනවාරි මස නව වෙනි දින පාන්දර සිදු වූ කුමන්ත්‍රණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන මෙන් බල කිරීම සිය අරමුණ බවයි.

ජනවාරි මස අටවෙනි දින පැවැත්වුන ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජය වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ආරක්ෂක අංශ වල ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ ද සහයෝගය ඇතිව බලය දිගටම සිය හස්තයේ තබා ගැනීම සඳහා කුමන්ත්‍රණයක නිරත වුන බවට මතයක් පළ වෙමින් පවතී.

එම කුමන්ත්‍රණ ප්‍රයත්නය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසයි සෝමවංශ අමරසිංහ ඉල්ලා සිටින්නේ.