ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

‘සාදි’ පීඩිත කුලයේ කඳුලින් බිඳක්

මානව හිමිකම් නීතිය මගින් සහතික කෙරුණ සමාජයක ජීවත් වන නමුත් තමන් තවමත් විවිධ සමාජමය අසාධාරණයන්ට ගොදුරු කෙරෙන බව ත්‍රිකුණාමලය නගර සභාවේ සනීපාරක්ෂක කම්කරුවෝ පවසති.

කාලාන්තරයක් මහජන සනීපාරක්ෂක සේවයේ නිරත වෙන දෙමළ පීඩිත කුලයක් වන ‘සාදි’ ජනයා කියා සිටින්නේ, රැකියාවන්හි උසස් වීමක් ලබා ගැනීමේ දී පවා තම කුලය බාධාවක් වී ඇති බවයි.

Image caption සනීපාරක්‍ෂක රැකියාවේ නිරත 'සාදි' පීඩිත කුලකතක්.

එවැනි කම්කරුවන් 108 දෙනෙක් ත්‍රිකුණාමලය නගර සභාවේ සනීපාරක්ෂක රැකියාවන්හි නිරත වෙමින් සිටින අතර ඔවුහු අවට ගම්මාන නවයකයි පදිංචි වී සිටින්නේ.

එම ජනතාව තමන් මුහුණ දී සිටින කුල පීඩනය හමුවේ සංවිධානයක් ද නිර්මාණය කර ඇති අතර ‘නැගෙනහිර පළාත් සනීපාරක්ෂක කම්කරු සංගමය’ යනුවෙන් එය නම් කරනු ලැබ ඇත.

ඔවුහු පසුගියදා ත්‍රිකුණාමලය නගරයට රැස් වෙමින් තමන් මුහුණ දී සිටින අසාධාරණය ලොවට කියා සිටියහ.

නැගෙනහිර පළාතේ ‘සාදි’ කුල පීඩිත ජනයා ජීවත් වෙන එක ගම්මානයක් වන ‘කස්තුරි නගර්’ ගමට ගොස් එම කම්කරු ජනයාගේ දුක්බර කතාවට සවන් දුන් බීබීසී ත්‍රිකුණාමලය වාර්තාකරු ආර්.ජී.ධර්මදාස සම්පාදනය කළ විශේෂාංගයකට ඔබට මෙම පිටුවෙන් සවන් දිය හැකිය.