යුද්ධයෙන් මිය ගිය එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් සැමරේ

එල්ටීටීඊ සාමාජිකයන් ඇතුළු යුද්ධයෙන් මිය ගිය සියලු දෙනා අනුස්මරණය කිරීම උතුරේ ස්ථාන කිහිපයකදී ආරම්භ වෙයි.

ඒ සඳහා සතියක කාලයක් වෙන් කොට ඇති බව පවසන දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ එම්කේ ශිවාජිලිංගම් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ යුද්ධයෙන් මිය ගිය පිරිස් අනුස්මරණය කිරීම සඳහා මුලතිව් මුල්ලිවයික්කාල් වෙරළේ පහන් දල්වා මල්වඩම් තැන්පත් කළ බවයි.

ඊට සමගාමීව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ අනුස්මරණ උත්සවයක් පැවති බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

යුද්ධය පැවති අවසාන වකවානුව තුළ ලක්ෂයක පමණ පිරිසක් මිය ගිය බව පැවසූ මන්ත්‍රීවරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ඔවුන්ගේ මියගිය සාමාජිකයින් සැමරීමට අවස්ථාව තිබේ නම් දෙමළ ජනතාවටද ඒ සඳහා අයිතියක් ඇති බවයි වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.