ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

යුද්ධය 'අවසන් කිරීමේ ගෞරවය' කාගේද?

එල්ටීටීඊ සංවිධානය යුදමය වශයෙන් පරාජය කොට වසර හයක් ගත වී තිබේ.

කොටි සංවිධානය යුදමය වශයෙන් පරාජය කිරීමට දායක වූයේ කවුරුන්දැයි යන්න පිළිබඳ කොළඹ, ගාල්ල සහ වව්නියාවේ ජනතාව බීබීසීය වෙත විවිධ අදහස් දැක්වූහ.