'විසි වෙනි සංශෝධනය අපැහැදිලියි' - සම්බන්ධන්

Image copyright AFP

ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ ක්‍රමය සංශෝධනය කිරීම සඳහා වන විසි වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දැනට ඉදිරිපත් වී ඇති යෝජනා පිළිබඳව දෙමළ ජාතික සන්ධානය අප්‍රසාදය පළ කරයි.

සිදු කිරීමට යන මැතිවරණ සංශෝධන පිළිබඳව බීබීසී සංදේශය සමඟ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක දී දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්. සම්බන්ධන් ‘විසි වෙනි සංශෝධනයට ඇතුළත් කරුණු මොනවාද යන්න ගැන තවමත් පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති’ බවයි පෙන්වා දුන්නේ.

කෙසේ වුවද, යුද්ධය නිසා යාපනයේ ජන සංඛ්‍යාවේ අඩුවක් සිදු වී ඇති හෙයින් මැතිවරණ ක්‍රමයේ සිදු කෙරෙන සංශෝධනයක් දෙමළ මහජන නියෝජනයට බලපාන බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායකයා ප්‍රකාශ කළේ.

යාපනයේ අවතැන් ජනතාවට සිය ඉඩම් වල යළි පදිංචි වීමට තවමත් නොහැකි වී ඇති අතර එම ප්‍රශ්න විසඳෙන තෙක් පැරණි නියෝජනය දෙමළ ජනතාවට වැදගත් වන බවත් ආර්.සම්බන්ධන් මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

මන්ත්‍රී පදවි සංඛ්‍යාව

නව නියෝජන ක්‍රමය තුළ මන්ත්‍රී පදවි 255 ක් නිර්මාණය කරන බවක් කලින් ප්‍රකාශ කළත් යළි එම මන්ත්‍රී පදවි සංඛ්‍යාව 225 ක් බවට පත් කරමින් කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් සම්මත කරන යෝජනාව දෙමළ මහජන නියෝජනයට පමණක් නොව සුළු දේශපාලන පක්ෂ සියල්ලටම අහිතකර මට්ටමින් බලපාන බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආර්.සම්බන්ධන් පෙන්වා දෙන්නේ.

මෙම තත්වය යටතේ විසි වෙනි සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ ස්ථාවරය තීන්දු කරනු ලබන්නේ ඊට ඇතුළත් කෙරෙන යෝජනා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව බවත් එහි නායකයා කියා සිටියි.

විසි වෙනි සංශෝධනයට ඇතුළත් කරනු ලබන යෝජනා මොනවාද යන්න ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා රටට දැනුම් දිය යුතු යයි කියා සිටි ඔහු දෙමළ ජාතික සන්ධානය අදාළ සියලු සාකච්ඡා සමුළු ආදියට සහභාගී වෙමින් සිය ස්ථාවරය ප්‍රකාශයට පත් කරන බවත් අවධාරණය කළේය.