‘ඩයස්පෝරා සාකච්ඡා රටේ යහපතටයි’ - මංගල

Image copyright mea.gov.lk

රටින් බැහැරව වෙසෙන දෙමළ ජාතිකයන්ගේ සංවිධානයක් සමඟ පසුගියදා ලන්ඩන් නගරයේ දී සිදු කළ සාකච්ඡා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරන ශ්‍රී ලංකා විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර එවැනි සාකච්ඡාවක නිරත වීම යුක්ති සහගත කරනු ලැබ ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වීම තහනම් කරනු ලැබ ඇති ජගත් දෙමළ බල මුළුව සමඟ විදේශ ඇමතිවරයා සාකච්ඡා කිරීම විපක්ෂයේ විවේචනයට ලක් විය.

විපක්ෂයේ ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ සහ දේශපාලනඥයන් පමණක් නොව ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ දේශපාලන පක්ෂ විසින් ද එම සාකච්ඡා දෝෂ දර්ශනයට ලක් කරනු ලැබ තිබුණි.

ඒ අතරවාරයේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර පවසන්නේ ජගත් දෙමළ බල මුළුව සමඟ තමා පවත්වන ලද සාකච්ඡා ‘රට යළිත් ප්‍රචණ්ඩ තත්වයකට ඇද වැටීමෙන් වැළකීමට හේතු වෙන’ බවයි.

ත්‍රස්ත විරෝධී නීති යටතේ අත්අඩංගුවේ තබා ඇති දෙමළ සැකකරුවන් පිළිබඳවත් ලන්ඩන් සාකච්ඡා වලට ඇතුළත් වූ බවයි මංගල සමරවීර ඇමතිවරයා පවසන්නේ.