‘විස්ස ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයටත් පැහැදිලි නැහැ’

නව මැතිවරණ ක්‍රමය හඳුන්වා දෙන විසි වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කැබිනට් මණ්ඩලයට පවා තවමත් පැහැදිලි නැති බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් පවසයි.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ එම් ඒ සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීවරයා තව දුරටත් කියා සිටියේ ආසන සංඛ්‍යාව වැඩි කර ඇති නමුත් එය සිදු වන්නේ කුමන මැතිවරණ ක්‍රමයක් යටතේද යන්න මේ දක්වා පැහැදිලි කර නැති බවයි.

මනෝ ගනේෂන් හිටපු මන්ත්‍රීවරයා නව කෙටුම්පතට කැමැත්ත ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ‘ක්‍රමය ගැන නොදැන’ බවයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ එම් ඒ සුමන්දිරන් පවසන්නේ.

කෙසේ නමුත් සුළු ජාතික පක්ෂවලට හිමි වන ආසන සංඛ්‍යාව අඩු කෙරෙන යෝජනාවකට එකඟ නොවීම දෙමල ජාතික සන්ධානයේ ස්ථාවරය වී ඇති බව ඔහු පැවසීය.

නව ක්‍රමය යටතේ යාපනයේ ආසන සංඛ්‍යාව නවයකට වඩා අඩු වීමට කොහෙත්ම ඉඩ දිය නොහැකි බවද ඔහු අවධාරණය කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු ආසන සංඛ්‍යාව 237 දක්වා වැඩි කිරීමේත් ඒ අතරින් මන්ත්‍රීවරුන් 55 ක් සමානුපාතික ක්‍රමයට තෝරා ගැනීමේත් යෝජනාවකට පසුගිය සිකුරාදා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමි විය.