තිබ්බතයේ භික්ෂූන් වහන්සේට චීනයෙන් රූපවාහිනී

Image copyright BBC World Service

තිබ්බතයේ බෞද්ධ ආරාම 1800 ටම රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍ර ලබාදීමේ වැඩසටහනක් සම්පූර්ණ කළ බව චීන බලධාරීහු පවසති.

මේ මගින් චීන ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව තිබ්බත භික්ෂූන් වහන්සේට සහ මෙහෙණින් වහන්සේලාට යහපත් අවබෝධයක් ලබා දෙනු ඇති බවයි, බලධාරීන් පවසන්නේ.

එහෙත් මෙය චීන ආණ්ඩුවේ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයන් තිබ්බතය දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමක් බවට මානව හිමිකම් සංවිධාන චෝදනා කරති.

තිබ්බතයේ නොසන්සුන් තත්වයක් වර්ධනය වීමෙන් අනතුරුව, බෞද්ධ ආරාම ඉලක්ක කරමින් චීන බලධාරීහු මෑත වසර කිහිපය තුල විශේෂ වැඩසටහන් දියත් කළහ.

එම වැඩසටහන් මගින් තිබ්බත භික්ෂූන් වහන්සේගේ ජීවන තත්වය නගා සිටුවන ලද නමුත්, ඒ අතරම ඔවුන්ගේ පොදු ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන ලදි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර