ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ග්‍රීක අර්බුදය ශ්‍රී ලාංකික නෙතින්

“මගේ ගෙදර ඉස්සරහ ඉන්නවා ළමයි තුන් දෙනෙක් ඉන්න පවුලක්. පොඩි දරුවාට අවුරුදු හතරක් විතර. කිරි එකක් ගන්න වත් සල්ලි නැහැ. ඒ තරමටම මිනිස්සුන්ට අමාරු තත්වයක්,” ණය බරින් මිරිකී සිටින ග්‍රීසියේ සාමාන්‍ය ජනතාව ගැන අදහස් දක්වමින් ඇතන්ස් නුවර වෙසෙන ජූඩ් නිශාන්ත පවසයි.

“ජනතාව ආර්ථික වශයෙන් ඉතා දුෂ්කර තත්වයකට මුහුණ දී සිටිනවා. ඔවුන් ඉන්නේ අවිනිශ්චිත තත්වයක,” ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.