එල්ටීටීඊ හිටපු සාමාජිකයන් මැතිවරණයට?

Image copyright BBC World Service
Image caption පුනරුත්තාපනය ලැබූ එල්ටීටීඊ සාමාජිකයෙක්

එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජිකයන් පිරිසක් ඉදිරි මහා මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට ඇති හැකියාව සොයා බලමින් සිටිති.

ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවට එක්වීමට ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද, සිකුරාදා යාපනයේ දී විශේෂ සාකච්ඡාවක් කැඳවා තිබිණ.

එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජිකයන් ප්‍රධාන දේශපාලන ධාරාවට එක්වී මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීමට කැමැත්ත පළ කොට ඇති බව පැවසූ ‘උදයන්’ පුවත් පතේ හිටපු කර්තෘ එන්.විද්‍යාධරන් තමා ඔවුන් සමඟ එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන බව පැවසුවේය.

එල්ටීටීඊ සංවිධානයේ හිටපු සාමාජිකයන් වැඩි දෙනෙක් රජයේ වැඩසටහන් යටතේ පුනරුත්තාපනය ලැබ සිටිති.