වතු සේවකයන්ගේ ගැටළු විසඳීමට පියවර - රනිල්

වැවිලි කර්මාන්තයේ නියුතු සේවකයන්ගේ ආදායම් ප්‍රශ්නය සහ ඉඩම් ගැටලුව විසඳීම සඳහා මැතිවරණයෙන් පසු කඩිනම් පියවර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි.

‘මේ ඉන්න ද්‍රවිඩ ජනතාවට ඉඩමක් නැහැ. ඒ අයට ගෙවල් නැහැ. ඒ නිසා ඉඩම් වෙන් කරලා, ගෙවල් හදලා තමාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජනාවාස හදලා දෙනවා කියලා මම කියන්න කැමතියි’අගමැතිවරයා කියා සිටියේ ඉරිදා නුවරඑලියේ පැවති මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැළියක් අමතමින්.

මේ අතර රටේ වෙනත් ප්‍රදේශවල ආණ්ඩුවේ ඉඩම් තුළ වසර දහයක් ජීවත් වූ පවුල් සඳහා සින්නක්කර ඉඩම් අයිතිය ලබා දීමට වන නීතිය වසරක් ඇතුළත සම්මත කිරීමට කටයුතු කරන බවත් අගමැතිවරයා පැවසීය.

ඊට අමතරව වැවිලි කර්මාන්තය සහ තේ කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට ක්‍රියා කරන බවයි අගමැතිවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

‘දැන් ඇමරිකාවයි, ඉරානයයි අතර විශේෂයෙන්ම ගිවිසුමක් ඇති කරපු නිසා වැඩි කල් යන්න ඉස්සෙල්ලා ලංකාවේ තේ ඉරානයට යවන්න අපි ක්‍රියා කර ගෙන යනවා’ අගමැතිවරයා සඳහන් කළේය.