ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පානම ඉඩම් අහිමිවූවන්ගෙන් පැමිණිල්ලක්

අම්පාර, පානම ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාව නියෝජනය කරන ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ ජනතා සන්ධානය මානව හිමිකම් කොමිසමට පැමිණිල්ලක් කර තිබේ.

වත්මන් රජය බලයට පත් වීමෙන් පසු කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශ කරන ලද පරිදි පානම ඉඩම් වල මුල් පදිංචිකරුවන්ට ඉඩම් ලබා දීමට අම්පාර දිසාපතිවරයා සහ ප්‍රධාන රජයේ නිලධාරීන් ක්‍රියා නො කිරීම සම්බන්ධවයි පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ.

පසුගිය රජය පානම ඉඩම් අක්කර දහසකට අසන්න ප්‍රමාණයක් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කර ගත් අතර මේ හේතුවෙන් පවුල් පන්සීයකට අසන්න ප්‍රමාණයකට උන් හිටි තැන් හා රැකියා අහිමි විය.

ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ ජනතා සන්ධානය

පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පානම්පත්තුවේ සිට කොළඹ ට පැමිණි පී .එම. බණ්ඩාර 2010 වර්ෂයේ ජුලි මස 17 වන දින තමා මුහුණ දුන් බිහිසුණු , කටුක අත්දැකීම මාධ්‍යයට විස්තර කළේය.

පානම ඉඩම් අහිමි වූ ජනතාව වෙනුවෙන් සංවිධාන කීපයක් එකතුව පිහිටුවා ගන්නා ලද ඉඩම් අයිතිය සඳහා වූ ජනතා සන්ධානය වෙනුවෙන් , පරිසර සංරක්ෂණ භාරයේ සජීව චාමිකර අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් මාධ්‍යයට කරමින් කියා සිටියේ මේ ඉඩම් මංකොල්ලය හරහා විශාල පරිසර හානියක් සිදු වන බවයි .

ධීවරයින් බහුතරයක් වෙසෙන පානම්පත්තුවේ ජනතාවගේ ඉඩම් නැවත ලබා දීම ප්‍රමාද කිරීම ගැට‍ළු සහගත බව ලෝක ධීවර සම්මේලනයේ මෙරට විශේෂ නියෝජිත හර්මන් කුමාර පැවසීය.

පසුගිය රජය සමයේ සිදු කළ අකටයුතු කම් නිවැරදි කිරීමට මෙතරම් ප්‍රමාද කරන්නේ අයි දැයි පානම්පත්තුවේ ජනතාව ජනාධිපතිවරයාගෙන් , අගමැතිවරයාගෙන් හා වගකිවයුත්තන්ගෙන් ප්‍රශ්න කර සිටියි.