කුරුණෑගල මහින්ද සාධකයේ බලපෑම

Image copyright Getty

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් තරඟ කලද දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද පදනමේ විශාල වෙනසක් කිරීමට සමත් වී නැති බව ඡන්ද ප්‍රතිඵලය දෙස බැලීමෙන් පෙනී යයි.

හිටපු ජනාධිපතිවරයා කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණීම නිසා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණට අති විශාල ජයග්‍රහණයක් අත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරිණ.

එසේම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වන්නේ 2010 මහා මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජනතා සන්ධානයට හිමිව තිබූ කුලියාපිටිය ආසනය ද අහිමි වී යාමයි.

කුලියාපිටිය ආසනය මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් දිනා ගන්නා ලදී.

ඊට අමතරව, එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කුරුණෑගල සහ මාවතගම යන ආසන දෙක ද දිනා ගෙන තිබේ.