අනුර කුමාර දිසානායක විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

amura_kumara

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලෙස පත් කොට ඇත.

අනුර කුමාර දිසානායක විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙසින් පත් කරන්නැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර් සම්බන්ධන් කතානායක කරු ජයසුරිය ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

කැලණි විශ්ව විද්‍යාලයේ විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙක් වන අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු කෘෂිකර්ම,පශු සම්පත් ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග ඇමතිවරකි.

පසු ගිය වසරේ පැවති පක්ෂ සම්මේලනයේ දී අනුර කුමාර දිසානායක පක්ෂ නායකයා ලෙස තේරී පත් විය.

අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තු විවාදයේ නිපුනයෙක් සේ දේශපාලන විචාරකයින් ගේ පැසසුමට ලක් වී ඇත.