ගෝඨාභය සහ නාමල්ගෙන් ප්‍රශ්න කරයි

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත පැමිණ තිබේ.

සිය පියා ගේ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා රජයේ මුදල් රුපියල් මිලියන 90ක් වැය කර ඇති බවට ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහායි හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කැඳවා ඇත්තේ.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත කැඳවා ඇත්තේ මුදල් විශුද්ධිකරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සඳහායි.

මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය මීට පෙරද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙන් ප්‍රශ්න කර තිබුණි.

එම අවස්ථාවේ ඔහු කැඳවා තිබුණේ ගුවන් හමුදාවට මිග් යානා මිලදී ගැනීමේදී මුල්‍ය අක්‍රමිකතා සිදු වූ බවට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලකට අනුව සිදු කෙරෙන විමර්ශනයක් සඳහායි.