ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

වීඩියෝ පටයක සටහන් වූ බැංකු කොල්ලය

සන්නද්ධ කොල්ලකරුවකු ඉරිදා උදෑසන කොළඹ වාණිජ බැංකුවක් කොල්ල කෑ ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝ පටයක් පොලිසිය විසින් නිකුත් කොට තිබේ.

රුපියල් ලක්ෂ 55ක් කොල්ල කෑ මංකොල්ලකරු හඳුනාගැනීම පිණිස සහය වන්නැයි පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

තුවක්කුවක් රැගෙන, හෙල්මටයක් පැලඳ සිටි කොල්ලකරු මුදල් සිය බෑගයක දමාගෙන පලා ගිය ආකාරය සීසීටීවී සමීප දර්ශන ආරක්ෂක කැමරාවේ සටහන් වී තිබේ.

සැකකරු පිළිබඳ තොරතුරක් දන්නේ නම් 011 2384382 හෝ 011 2323330 අංකවලට කොම්පඤ්ඤවීදිය පොලිස් ස්ථානය අමතන මෙන් පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි.