පරීක්ෂණ ගැන දෙමළ ජනතාව බිය විය යුතු නැහැ - ටීඑන්ඒ

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වූ බව පැවසෙන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජිනීවා මානව හිමිකම් කමිටුව හෝ වෙනත් කවර හෝ සංවිධානයක් විසින් සිදු කරණු ලබන පරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දෙමළ ජනතාව බියක් ඇති කර ගත යුතුව නැතැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක සහ විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්ධන් ප්‍රකාශ කරයි.

යාපනයේ පළාත් කීපයක දෙමළ වැසියන් අද, සෙනසුරාදා මුණ ගැසුණු විපක්ෂ නායකයා මේ බව දෙමළ වැසියන්ට ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් ද ඇමතුවේය.

ඔහු කියා සිටියේ යුද අපරාධ පරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් විවිධ මත පළවී ඇතත් අවසාන පරීක්ෂණයේ දී දෙමළ කිසිදු අසාධාරණයක් සිදු වීමට දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඉඩ නොතබන බවයි.

කවර පරීක්ෂණයක් සිදු වුවත් දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඉතා අවධානයෙන් ඒ දෙස බලා සිටින බැවින් දෙමළ ජනතාව කලබල වීමට හෝ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරගැනීමට හේතුවක් නැතැයිද ඔහු කියා සිටියේය.

ජාත්‍යන්තරයේ මැදිහත්වීම

යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණයක්ම පමණක් ඉල්ලා සිටි දෙමළ ජාතික සන්ධානය මේ අව්ස්ථාවේදී වෙනත් මතයක් දරන්නේ මන්දැයි යාපනයේ මාධ්‍යවේදීන් විමසූ අවස්ථාවේදී විපක්ෂ නායක ආර්.සම්බන්ධන් කියා සිටියේ ජාත්‍යන්තරයේ මැදිහත්වීම මත සිදුවන පරීක්ෂණයකදී අපේක්ෂා කරණු ලබන අවශ්‍යතාවයන් ඉටුවන නිසා ඒ පිළිබදව කිසිදු සැකයක් ඇති කර නොගත යුතු බවයි.

කවර හෝ පරීක්ෂණයකදී යම් අසාධාරණයක් සිදු වන්නේ නම් දෙමළ ජාතික සන්ධානය නිහඩව බලා සිටිනු ඇතැයි දෙමළ ජනතාව කිසිවිටකත් නොසිතිය යුතු බවත් ආර්.සම්බන්ධන් විපක්ෂනායකයා ප්‍රකාශ කළේය.