නිවාස දීම පිණිස ලිංගික අල්ලස්: 'සාක්ෂි නෑ'

Image caption උතුරේ ජනජීවිතය යළි නගා සිටුවීමේ ප්‍රයත්නයට සහායදීම් වස් නිවාස 50,000 ක් ඉදිකිරීමට මූල්‍යාධාර සපයන බව ඉන්දියාව නිවේදනය කළේය

ඉන්දීය ආධාරවලින් උතුරේ වැසියන්ට නිවාස ලබාදීම පිණිස සිය සංවිධානයේ නිලධාරීන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලූ බවට පැහැදිලි සාක්ෂි ලැබී නැතැයි ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සංගමය පවසයි.

නිවාස ලබාදීම සඳහා සිය නිලධාරියකු අල්ලස් ඉල්ලූ බවට ඉදිරිපත් වූ පැමිණිල්ලේ 'අභ්‍යන්තර කෝණයක්' පිළිබඳව සංගමයේ ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාර කටයුතු කරන බවත් රතුකුරුස සංගමය නිකුත්කළ නිවේදනයක සඳහන්.

ඉන්දීය ආධාර මත උතුරේ නිවාස ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ නිවසක් ලබා දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සමාජයේ නිලධාරියකු ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලා සිටි බවට කිලිනොච්චියේ මුලංගාවිල් ප්‍රදේශයේ වෙසෙන කාන්තාවක් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබිණ.

එම චෝදනාව පිළිබඳව වහාම පරීක්ෂණයක් දියත් කළ බවයි, ශ්‍රී ලංකා රතුකුරුස සංගමය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

Image caption රතුකුරුස සංගමය, නව නිවාස 17,500 ක් ඉදිකිරීම සහ නිවාස 400 ක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුත්ත භාර එක් ආයතනයක්

මූලික විමර්ශනයේදී නිගමනයකට එළඹීමට අපොහොසත්වීමෙන් අනතුරුව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවැත්වීම පිණිස පස් පුද්ගල කමිටුවක් පත්කළ බවත් නිවේදනයේ සඳහන්. යාපනයේ පිහිටි ඉන්දීය කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලයේ නිලධාරියකුද නිරීක්ෂකයකු වශයෙන් පරීක්ෂණයට සහභාගි වී තිබේ.

චෝදනාව සනාථ කිරීමට තරම් සාක්ෂි නොමැති බව පරීක්ෂණ කමිටුවේ නිගමනය වුවත් අවශ්‍ය නම් වැඩිදුර පියවර ගැනීම පිණිස පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ අදාළ සියලු ලිපිලේඛන නීතිය සහ සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශයට භාර දුන් බවත් රතුකුරුස සංගමය පවසයි.

යුද ගැටුම්වලින් අනතුරුව උතුරේ ජනජීවිතය යළි නගා සිටුවීමේ ප්‍රයත්නයට සහායදීම් වස් නිවාස 50,000 ක් ඉදිකිරීමට මූල්‍යාධාර සපයන බව 2010 වසරේදී ඉන්දියාව නිවේදනය කළේය.

රතුකුරුස සංගමය, ඒ අතරින් නව නිවාස 17,500 ක් ඉදිකිරීම සහ නිවාස 400 ක් අලුත්වැඩියා කිරීමේ කටයුත්ත භාර එක් ආයතනයක්.

එයින් නිවාස 14,500 ක් ඉදිකොට අවසන් අතර සම්පූර්ණ වැඩසටහන මේ වසර අවසානය වනවිට නිමාවීමට යෝජිත බවත් නිවේදනයේ සඳහන්.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර