යුද අපරාධ: 'පරීක්ෂණ 1985 සිට ආරම්භ විය යුතුයි'

යුද අපරාධ පිළිබඳව කෙරෙන ඕනෑම විමර්ශනයක් 1985 සිටම ආරම්භ විය යුතු බව නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව ඉල්ලා සිටිති.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිත් යුද අපරාද විමර්ශනය 1985 සිට පැවැත්විය යුතු බව හා වෙනත් ඉල්ලීම් කීපයක් අවධාරණය කරමින් අද, බදාදා අගිනිදිග විශ්ව විද්‍යාලය ඉදිරිපිට දී නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ජනතාව සහභාගී වූ උත්සවයක දී ඊට අදාළ ප්‍රතිඥාවක්ද නිකුත් කෙරිණ.

මුස්ලිම් මජිල්ස් ප්‍රතිඥාව යනුවෙන් වූ සඳහන් එහි ජන වාර්ගික ප්‍රශ්නයට විසඳුම් සෙවීමේ දී මුස්ලිම් ප්‍රජාවට ද යට සම තත්වය ලබා දිය යුතු බවට ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

යළි පදිංචි කිරීම සහ පුනරුත්තාපනය

උතුරෙන් පලවා හරින ලද මුස්ලිම් ජනයා යළි පදිංචි කිරීම සහ පුනරුත්තාපනය කඩිනම් කිරීම ඔවුන්ගේ තවත් ඉල්ලීමක්.

මුස්ලිම්වරුන් මත ඇති කරනු ලබන ආගමික හා සංස්කෘතික ප්‍රචණ්ඩත්වයන් ද සොයා බැලීම එක්සත් ජාතීන්ගේ විමර්ශනයට ඇතුළත් කළ යුතු බවයි ඔවුන් කියා සිටින්නේ.

රජය මගින් අත්පත් කර ගත් මුස්ලිම් ජනතාවට අයත් පාරම්පරික භූමි යළි ඔවුන්ට භාර දිය යුතු බවත් ප්‍රතිඥාවේ සඳහන් වෙයි.

මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ දේශපාලන නායකත්වය මුස්ලිම් සමාජ ප්‍රශ්න සම්බන්ධව ඒකමතිකව ක්‍රියා කල යුතු බවත් උතුරෙන් පලවා හරින ලද මුස්ලිම් ජනයාගේ ප්‍රශ්න ගැන සොයා බැලීමට ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලෙසටත් ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර