ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

අය-වැය ජනතා බලාපොරොත්තු

ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ අලුත් අය-වැය ලේඛනය ඉදිරියේ තිබියදී මහජනයාගේ අවධානය යොමු වෙමින් පවතින්නේ තමන්ට කවර ආකාරයේ සහන ලැබේද යන්න පිළිබඳවයි.

අලුත් බදු පැනවීම් ගැන අදහස් පළ වෙමින් පවතිද්දී ඇතැමුන් භාණ්ඩ මිල අඩු වැඩිවීම් දෙසයි කතා බස් කරන්නේ.

බීබීසී සංදේශය වෙනුවෙන් මහජනතාව අතරට ගොස් ඔවුන්ගේ අදහස් විපරම් කිරීමක යෙදුනා

එම ජනතාවට මෙම පිටුවෙන් සවන් දෙන්න.