ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාව බේරා ගැනීමට අභියාචනයක්

ශ්‍රී ලාංකික ගෘහ සේවිකාවක ගල් ගසා මරා දැමීමට සෞදි අරාබියේ අධිකරණයක් විසින් දී ඇති නඩු තීන්දුවට එරෙහිව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කොට ඇති බව සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අස්මි තාසිම් ප්‍රකාශ කරයි.

නීතිඥ සමාගමක උපදෙස් ලබා ගනිමින් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කළ බවයි ඔහු පැවසුවේ.

සෞදි අරාබියේ සේවයට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනකු අතර අනියම් සම්බන්ධයක් මත සවුදි අරාබියේ නීති රීති වලට අනුව ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු විභාගයක් පවත්වා අධිකරණ විසින් දඬුවම් පමුනුවා ඇති බවයි තානාපතිවරයා පැවසුවේ.

නඩු විභාගයේ තීන්දුව දැන ගත් වහා තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරීන් අදාළ සෞදි අරාබියානු අමාත්‍යාංශයෙන් අනුමැතිය ලබාගෙන එම ශ්‍රී ලාංකිකයන් දෙදෙනා මුණ ගැසී ඔවුන්ගේ සුව දුක් විමසා බැලූ බවයි ඔහු ප්‍රකාශ කළේ.

තානාපති කාර්යාලය මේ පිළිබඳව දැන ගනු ලැබුවේ නඩු විභාගයේ තීන්දුව දීමෙන් පසු එම අමාත්‍යංශය විසින් දැනුම් දීමෙන් පසුව බවත් සෞදි අරාබියේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති අස්මි තාසිම් සඳහන් කළේය.