අපේ ආරක්ෂාව අනතුරේ - නැගෙනහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු

Image copyright Getty
Image caption සිය ජීවිතයට යම් කිසි අනතුරක් සිදු වුවහොත් ආණ්ඩුව එහි වගකීම භාර ගත යුතු බවයි පළාත් සභා මන්ත්‍රී මොහොමඩ් පිශ්ලි ෆාරුක් පවසන්නේ

එල්ටීටීඊ තර්ජන නොමැති නමුත් නැගෙනහිර පළාත තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනත් කණ්ඩායම්වලින් එල්ල වන තර්ජන හමුවේ තමන්ට තවදුරටත් පොලිස් ආරක්ෂාව අවශ්‍ය බව නැගෙනහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු අවධාරණය කරති.

නැගෙනහිර පළාත් සභාව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දී ඇති පොලිස් ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීමට පොලිස්පතිවරයා ගත් තීන්දුවෙන් පසුවයි මන්ත්‍රීවරු ඒ බව කියා සිටියේ.

පූර්ව දැනුම් දීමකින් තොරව මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පොලිස් නිලධාරීන් ඉවත් කොට ඇති බවයි නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභාපති චන්ද්‍රදාස ගලප්පත්ති පවසන්නේ.

''පළමු කොට, ලිඛිතව විෂය භාර ඇමතිවරයා දැනුවත් කරන්න. ඇමතිවරයාගේ හෝ ආණ්ඩුවේ නියෝගයක් උඩනේ මේක එන්නේ.පොලිස්පතිට උවමනා විදිහට අයින් කරන්න බැහැනේ.මොකද අමාත්‍යංශයේ අනුමැතියකින් දුන්න ආරක්ෂාව අයින් කරනවා නම් අයින් කරන්න ඕන අමාත්‍යංශයේ නියෝගයක් මත''

'වගකීම ආණ්ඩුවට'

යුද්ධය අවසන් වී ඇති නමුත් තමාට බලපෑම් කොට නිර්නාමික දුරකථන ඇමතුම් ලැබෙන පවා පවසන නැගෙනහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී මොහොමඩ් පිශ්ලි ෆාරුක් පළාත තුළ විවිධ කණ්ඩායම් ක්‍රියාත්මක වී සිටින බැවින් සිය ජීවිත ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගැට‍ළු මතු වී ඇති බවයි කියා සිටියේ.

සිය ජීවිතයට යම් කිසි අනතුරක් සිදු වුවහොත් ආණ්ඩුව එහි වගකීම භාර ගත යුතු බවයි පළාත් සභා මන්ත්‍රී මොහොමඩ් පිශ්ලි ෆාරුක් පවසන්නේ.

නැගෙනහිර පළාතේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විවිධ ජන ප්‍රජාවන් නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් හරහා ගමන් කිරීමට සිදු වන බව කියා සිටි නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභාපති චන්ද්‍රදාස ගලප්පත්ති ඒ අතරමග ඇති කැලෑබද පෙදෙස්වලදී අනතුරක් සිදු වීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳවත් සඳහන් කළේය.

‘එකක් දෙමළ ගම්මානයක්, එකක් මුස්ලිම් ගම්මානයක්, ඊළඟට කැලෑව. ඒ වගේ ප්‍රදේශවලින් යන කොට විවිධ ජාතීන් ඉන්නවා. අතරමග ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ වෙනුවෙන් කවුරු හරි ආරක්ෂකයෙක් ඉන්න ඕනි’ නැගෙනහිර පළාත් සභාවේ සභාපති චන්ද්‍රදාස ගලප්පත්ති වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.