ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පොලිතින් නීතිය දැඩි කෙරේ

ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතින් බෑග් භාවිතය පිළිබඳ තහනම ජනවාරි 1 වැනිදා සිට තදින් ක්‍රියාත්මක කරන බව රජය ප්‍රකාශ කරයි.

මහවැලි සංවර්ධන සහ පාරිසරික අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කොට තිබෙන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝගයක් මත එම නීතිය යළි පණ ගන්වන බවයි.

පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන බීබීසීයේ තිසර රතුවිතාන සමඟ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් කියා සිටියේ නීතිය පමණක් තිබීමෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල අත්කර ගත නොහැකි බවයි. හඬ පටය අමුණා ඇත.

2007 ජනවාරි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

ඒ අනුව මයික්‍රෝන 20 ට වඩා අඩු ඝනකමින් යුත් පොලිතින් දවටන හෝ ඇසුරුම් හෝ එවැනි නිෂ්පාදන ළඟ තබා ගැනීම හෝ අලෙවිය තහනම් කොට තිබේ.

මෙම නියෝග මාලාව ජාතික පාරිභෝගික පනත යටතේ පනවා ඇති නමුත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීම හමුවේ දුර්වල කම් ඇති බවයි පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේ.

එහි වගකීම මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට පමණක් පවරා එහි සීමිත නිලධාරි මණ්ඩලය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බවත් ඔහු පැවසුවේය.

පිරිස් බලයක්

“ක්‍ෂේත්‍ර මට්ටමේ නිලධාරීන් මුළු අවුරුද්ද පුරාම මේ කටයුත්තට පමණක් යොදල හිටියත් පාලනය කිරීමට හැකි පිරිස් බලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ”

මයික්‍රෝන 20 ට අඩු පොලිතින් ආහාර දැවටුම් සඳහා සහ ඒ ආශ්‍රිත කටයුතු සඳහා බව පවසන පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන ඒවා භාවිත කිරීම , නිෂ්පාදනය , ළඟ තබා ගැනීම, අලෙවිය හෝ අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම පාරිභෝගික පනත යටතේ තහනම් කළ හැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

පුළුල්ව ලබාගත හැකි, පරිසරයට අහිත කර නැති, පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි මිලෙන් අඩු ආදේශන හඳුන්වා දීමට බලධාරීන් පියවර ගත යුතු බවත් පරිසරවේදී නීතිඥ ජගත් ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කළේය.