උතුරේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වන සිංගප්පූරු ගුරුවරු

Image caption කිලිනොච්චියට පැමිණ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරු භවතුන් අතර සිටින කලෙයිවානි රෙගලන්ස් කියා සිටියේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් තුළ ඉංග්‍රීසි විෂය ඉගැන්වෙන නමුත් එම භාෂාව පිළිබඳ නිසි දැනුමක් සිසු සිසුවියන්ට නොමැති බවයි.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා නවීන තාක්ෂණික උපකරණ හා මෙවලම් යොදා ගත යුතු කාලය එළඹ ඇතත් එය එසේ සිදු නොවීම හේතුවෙන් බරපතළ අසාධාරණයකට ලක්ව සිටින්නේ යුද්ධයෙන් විපතට පත් උතුරේ දරුවන් බව සිංගප්පූරුවේ සිට කිලිනොච්චියට පැමිණ ස්වේච්ඡාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන ගුරුවරුන් පිරිසක් පවසති.

සිංගප්පූරුවේ පදිංචිකරුවන් වන එම දෙමළ ජාතික ගුරුවරියන් ස්වේච්ඡාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වනු ලබන්නේ සිංගප්පූරුවේ සිටින දෙමළ වැසියන් පිරිසක් විසින් ලබා දෙන මූල්‍ය ආධාර යොදා ගනිමිනුයි.

යුද්ධයෙන් විපතට පත් කිලිනොච්චියේ දරු දැරියන් තුන්සියයක් පමණ පිරිසක් නොමිලයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම පිණිස තෝරා ගෙන ඇති කණ්ඩායම තුළ වෙති.

ඉදිරියේදී සමස්ත උතුරු පළාතේම යුද්ධයෙන් විපතට පත් දරුවන් වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව නොමිලයේ ඉගැන්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ගෙන යන අතර තවත් නවීන උපකරණ හා මෙවලම් ඒ සඳහා භාවිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ස්වේච්ඡා ගුරු භවතුන් පිරිස කියා සිටියේ.

එසේ ඉංග්‍රීසි භාෂා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නා සිසු සිසුවියන් පවසන්නේ නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම තුළින් ඉතා කෙටි කලකින් තමන්ට එම භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇති බවයි.

Image caption සිසු සිසුවියන් පවසන්නේ නවීන තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගැනීමට අවස්ථාව ලැබීම තුළින් ඉතා කෙටි කලකින් තමන්ට එම භාෂාව ප්‍රගුණ කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇති බවයි.

ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීම සඳහා පාසලේ අනුගමනය කෙරෙන ක්‍රමවේදයට වඩා ඉහත කී ක්‍රමවේදයන් හාත්පසින් වෙනස් බැවින් තමන් ඉතා ආශාවෙන් කිළිනොච්චියේදී ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්නා බව ළමුන් කියා සිටිති.

පාසලේ භාවිත වන කළු ලෑල්ල, අභ්‍යාස පොත වෙනුවට පරිගණකය, ප්‍රොජෙක්ටරය, ටැබ් පරිගණක වැනි උපකරණ භාවිත කිරීමට ලැබීම නිසා වඩාත් කාර්යක්ෂමව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇති බවයි ළමුන් සඳහන් කළේ.

කිලිනොච්චියට පැමිණ ඉංග්‍රීසි උගන්වන ගුරු භවතුන් අතර සිටින කලෙයිවානි රෙගලන්ස් කියා සිටියේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් තුළ ඉංග්‍රීසි විෂය ඉගැන්වෙන නමුත් එම භාෂාව පිළිබඳ නිසි දැනුමක් සිසු සිසුවියන්ට නොමැති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් තුළ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වෙන රටාවේ ඇති දුර්වලතාව ඊට හේතු වී ඇතැයි ඇය කියා සිටියාය.

නව තාක්ෂණය හා මෙවලම් භාවිතය ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගැන්වීමට යොදා ගත යුතු නමුත් එය උතුරු පළාතේ කෙසේවත් ක්‍රියාත්මක නොවීම බරපතළ අසාධාරණයක් බවත් සිංගප්පූරුවේ සිට පැමිණ සිටින ගුරු භවතුන් කණ්ඩායම කියා සිටිති.