ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"කොළඹ ආර්ථික සමුළුව සාර්ථක ආරම්භයක්"

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ඉදිර ගමන් මඟ සැකසිය යුත්තේ කෙලෙසද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කොළඹ දී පැවැත්වූ ආර්ථික සමුළුව සාර්ථක ආරම්භයක් බව ලංකා වෙළෙඳ මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ආර්ථික විද්‍යාඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ ප්‍රකාශ කරයි.

මේ සමුළුවේ දී ලෝකයේ නව වෙළෙඳ ප්‍රවණතා සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියට යා යත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ආර්ථික විශේෂඥයන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් අමාත්‍යංශය ඇතුළු අමාත්‍යංශ නිලධාරීන් අතර පැවැත්වූ සාකච්ඡා වැදගත් කමක් ගන්නා බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

සංශෝධන

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථිකයේ කිසියම් ස්ථානයකට ලඟා වී ඇති බව පවසන ඔහු ඉන් ඔබ්බට යාමට නම් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවල සංශෝධන ඇති කළ යුතුය යන්න ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ මතය බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන නිෂ්පාදන, විශේෂයෙන් තේ සහ ඇඟලුම් සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොලේ තරගකාරිත්වයට සරිලන ලෙස සකස් කර ගත යුත්තේ කෙසේද යන්න ගැනත් ආර්ථික සමුළුවේ සාකච්ඡා කළ බවයි ආර්ථික විද්‍යාඥ අනුෂ්ක විජේසිංහ පැවසුවේ.

ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ආර්ථික විශේෂඥයන් කොළඹ සමුළුවට සහභාගිවීමම ආයෝජකයන්ගේ අවධානය දිනා ගැනීමේ දිරි ගැන්වීමක් ලෙස විස්තර කළ හැකි බවත් ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.