හලාවත ධීවර හමුව ගැටුමකින් නිම වෙයි

Image copyright Mahinda Amaraweera
Image caption ධීවර ඇමති මහින්ද අමරවීර

ප්‍රසාද් පූර්ණිමාල් මාල් ජයමාන්න

බීබීසී ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරු

ධීවර ගැටළු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද (14) හලාවත දී කැඳවනු ලැබ තිබුණ හමුවක් ගැටුම්කාරී තත්වයකින් අවසන් කිරීමට සිදු විය.

ධීවර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර ඇතුළු දේශපාලකයන් කීප දෙනෙකුගේ සහභාගිත්වයෙන් ආරම්භ වූ සාකච්ඡාව ගුටි බැට හුවමාරුවකිනි අවසන් කිරීමට සිදු වුණේ.

එම හමුවේ දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබුණේ හලාවත ධීවර වරාය හා දිය කඩනය ඉදිකිරීම පිළිබඳවයි.

එහෙත් සාකච්ඡාව අවසානයේ ධීවර පන්න ක්‍රමයක් පිළිබඳව ධීවරයන් දෙපිරිසක් අතර ආරවුලක් හට ගත් අතර එම තත්වය පාලනය කිරීමට මහින්ද අමරවීර ධීවර අමාත්‍යවරයාට ද නොහැකි වුණි.

එම අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා සාකච්ඡාව පැවති ස්ථානයෙන් පිටව ගිය අතර ඒ සමග ධීවරයන් දෙපිරිස දෙපසට බෙදී ගුටි බැට හුවමාරු කර ගැනීමට පටන් ගත්හ.

අනතුරුව ගුටිබැට හුවමාරු කර ගත් ධීවරයන් විසඳුමක් ඉල්ලමින් අමාත්‍යවරයා පසුපස ගිය අතර එම අවස්ථාවේ නැවතත් ගුටිබැට හුවමාරුවක් සිදු විය.

ධීවරයන් කියා සිටියේ විසඳුමක් ලැබෙන තෙක් අමත්‍යවරයාට එම ස්ථානයෙන් පිටව යාමට ඉඩ නොදෙන බවයි .

මේ තත්වය සමග ඇමති ආරක්ෂකයන්ට මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා රැගෙන යාමට සිදු වුණේ පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා ගනිමිනි.

අන්තිමේ දී හලාවත පොලිසියේ නිලධාරීන් පැමිණ තත්වය පාලනය කරන ලදී.