ධීවරයෝ දියඹ වරති

නීති විරෝධී පන්න ක්‍රම වලට විරෝධය පල කරමින් රට පුරා ප්‍රදේශ රැසක ධීවරයන් විරෝධතාවයක නිරත විය.

ඊයේ (31) සිට මුහුදු යාමෙන් වැලකි සිටි ධීවරයන් තම යාත්‍රා වල කළු කොඩි ඔසවා තිබුණු අයුරු දක්නට ලැබිණි .

හලාවත මාළු වෙළඳ පොළ ඇතුළු මාළු වෙළඳ පොළවල් රැසක් ඊයේ පාලුවට ගොස් තිබිණි.

මේ වන විට ධීවරයන් මීගමුවට එක් රොක් වී ඇති බවයි ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් ජයමාන්න වාර්තා කරන්නේ.

වැඩි විස්තර ඉක්මනින්.