යාපනය සරසවි සිසුන්ට රැවුල වැවීම තහනම්

Image copyright www.jfn.ac.lk

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසු සංගම් එහි පාලන අධිකාරිය විසින් සිසුන්ට පැනවීමට යන නව ආචාර ධර්ම පද්ධතියට සිසු සංගම් විරෝධය පල කරයි.

පාලන අධිකාරිය කියා සිටින්නේ සිසුන්ගේ ඇදුම් පැළදුම්, කොණ්ඩය සහ රැවුල බෑම සිසුන්ගේ සංස්කෘතියට අනුව සිදු විය යුතු බවයි.

සිසුවියන් සිකුරාදා දිනයට සාරි වලින් සැරසී විශ්ව විද්‍යාලයට පැමිණිය යුතු බවත්, සර්ව ආගමික වැඩ සටහන් වලට සියලු දෙනා සහභාගි විය යුතු බවත් නව ආචාර ධර්ම පද්ධතියේ සඳහන් වෙයි.

සිසු අයිතිවාසිකම්

යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ අන්තර් ශිෂ්‍ය සංගමයේ කැදවුම්කරු ටී.සශිදරන් කියා සිටියේ නව අචාර ධර්ම පද්ධතිය නිසා සිසුන්ගේ අයිතිවාසිකම් කප්පාදු වන බවයි.

සිසුන්ගේ නිදහස මෙන්ම පෞද්ගලිකත්වයද ඉන් විනාශ වන බවයි සිසු සංගම් වල මතය වී තිබෙන්නේ.

නව ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඉවත් කර ගැනීම සඳහා පාලන අධිකාරිය සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කොට ඇති බවයි ශිෂ්‍ය සංගම් නියෝජිතයන පැවසුවේ.

පාලන අධිකාරිය ඊට එකග නොවුවහොත් දිගින් දිගටම සිසු අරගල පවත්වා ඒ තුළින් සිසු අයිතිවාසිකම් දිනා ගැනීමට ඔවුන් විසින් තීරණය කොට තිබේ.

යාපනය විශ්ව විද්යාලයේ කලා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය වී.ඥාණකුමරන් පැවසුවේ සංස්කෘතියට ගැලපෙන අන්දමට මෙම ආචාර ධර්ම පද්ධතිය සකස් කළ බවයි.

එය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ශිෂ්‍ය සංගම් සමඟ කෙරෙන සාකච්ඡාවකින් පසුව බවයි මහාචාර්යවරයා කියා සිටියේ.