පානම ඉඩම් සටණින් ජනතාවට ජය

Image caption ඉඩම් අයිතිය ඉල්ලන පානම වැසියන්

පානම රාගම්වෙල ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් පොතුවිල් අධිකරණයේ ගොනු කර තිබුණ නඩුවක් විභාග කල පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත් මොහොමඩ් ඉස්මයිල් වහබ්දීන් එම ජනතාවට නිදහසේ කටයුතු කිරීමට ඉඩ දෙන ලෙස පානම පොලිසියට නියෝග කල බව නීතිවෙදිනී රවින්ද්‍රා සුමතිපාල පවසයි.

පානම් පත්තුව සුරැකීමේ සංවිධානය පසුගිය 28 වන දින පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවේ මෝසමක් ගොනු කරමින් ඉල්ලා සිටියේ රාගම්වෙල ගමේ පිහිටි තම ඉඩම් වල නිදහසේ ජිවත් වීමට ඉඩ සැලසෙන නියෝගයක් ලබා දෙන ලෙසයි .

ඒ අනුව පොතුවිල් මහේස්ත්‍රාත්වරයා අද (30) අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කරන ලෙස දෙපාර්ශවයට දැනුම් දී තිබුණි.

පානම් පත්තුව සුරැකීමේ සංවිධානය තම ඉඩම් වල අයිතිය අධිකරණය ඉදිරියේ සනාථ කිරීමට සමත් වූ අතර අදාළ ප්‍රදේශය ගුවන් හමුදාවට අයත් යැයි ඔප්පු කිරීමට පොලිසිය අසමත් වූ බවයි නීතිවේදිනී රවින්ද්‍රා සුමතිපාල පවසන්නේ.

ගුවන් හමුදා කඳවුරක්

සිය ඉඩම් අයිතිය කියා පෑමට පානම ජනතාව මහජන උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් කැඳවා තිබුණ අතර ඔවුන් ඉඩම් වලට ඇතුළු වීම සහ උද්ඝෝෂණය කිරීම වළක්වා ලමින් පොලිසිය පොතුවිල් අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක් ලබා ගෙන තිබුණි.

පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ අදාළ ඉඩම පිහිටි භූමිය ගුවන් හමුදා කඳවුරක් වන බවයි.

පොතුවිල් අධිකරණය එම වාරණ නියෝගය ද ඉවත් කල අතර ජනතාව නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලද බවයි නීතිවේදීන් පවසන්නේ.

අධිකරණ නියෝගය අනුව ඉදිරි කාලය ඇතුළත තම පාරම්පරික ඉඩම් වල ස්ථිර ලෙස පදිංචි වීමට කටයුතු කරන බව පානම් පත්තුව සුරැකීමේ සංවිධානයේ කැඳ වුම්කරු පුංචිරාලගේ සෝමසිරි පවසයි.