මාලි හි ප්‍රහාරයකින් දහයක් මරුට

  • 2016 සැප්තැම්බර් 18
මාලි හමුදා Image copyright AFP
Image caption මාලි හි විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් එරට හමුදාවේ හෝ විදේශීය සාම සාධක හමුදාවන්ගේ පාලනයේ නොපවතින බවයි වාර්තාවන්නේ

මාලි රාජ්‍යයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් එල්ල කළ ප්‍රහාරයෙකින් දසදෙනෙකුට අධික සාමාන්‍ය පුද්ගලයන් පිරිසක් ඝාතනයට ලක්වී ඇති බව වාර්තාවෙයි.

ඊසාන දිග නගරයක් වන කිඩාල් හිදී ගැටුමක් ඇති වූ බව රජය මෙන්ම විපක්ෂ සන්නද්ධ කන්ඩායම විසින් ද තහවුරු කරනු ලැබ ඇත.

මේම ගැටුම් පැවතෙන බව වාර්තා වන්නේ දෙපිරිස අතර සාම සාකච්ඡා පැවැත්වෙමින් තිබෙන අතරතුරදිය.

රජය හා ඉස්ලාම්වාදී විරුද්ධ පාර්ශ්වයන් අතර සාම ගිවිසුමක් පසුගිය වසරේදී අත්සන් කරනු ලැබුණි.

කෙසේනමුත් මාලි හි විශාල භූමි ප්‍රමාණයක් එරට හමුදාවේ හෝ විදේශීය සාම සාධක හමුදාවන්ගේ පාලනයේ නොපවතින බවයි වාර්තාවන්නේ.

බීබීසී යෙන්