ඩ්‍රෝන් කැමරාවකට හසු වූ දුර්ලභ දසුනක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ඩ්‍රෝන් කැමරාවකට හසු වූ දුර්ලභ දසුනක්

  • 2016 ඔක්තෝබර් 23

ආක්ටික් සාගරයේ වෙසෙන තල්මසුන්ගේ දුර්ලභ දර්ශන පටිගත කිරීම සඳහා කැනේඩියානු විද්‍යාඥයෝ ඩ්‍රෝන් කැමරා යොදා ගනිති.

සබැඳි විෂයයන්