ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයන්ට බ්‍රිතාන්‍ය වීසා සහන

  • 2016 නොවැම්බර් 7
Image caption බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනි තෙරේසා මේ

ඉන්දියාවේ සිට ව්‍යාපාරික අරමුණු සඳහා එක්සත් රාජධානියට ගමන්ගන්නවුන් වෙනුවෙන් අලුත් වීසා වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වා දෙන බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිනි තෙරේසා මේ (Theresa May) ප්‍රකාශයට පත් කළාය.

අගමැතිවරිය නව ව්‍යාපාරික වීසා සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත්කළේ දිල්ලි අගනුවර දී ඉන්දීය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව අමතමිනි.

එක්සත් රාජධානිය යුරෝපා හවුලින් ඉවත්වීමට පෙර ඉන්දියාව සමග ශක්තිමත් වාණිජ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම වැදගත් බව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරිය ව්‍යාපාරිකයින් හමුවේ කියා සිටියාය.

අලුතින් හඳුන්වා දීමට යන නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ, තෝරාගනු ලබන පොහොසත් ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයන් කණ්ඩායමක් නම් කිරීමට දිල්ලි බලධාරීන්ට අවස්ථාව ලැබෙන අතර එම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් පුද්ගලයන්ට බ්‍රිතාන්‍ය වීසා ලබාගැනීමේ දී විශේෂ පහසුකම් සලසනු ඇත.

Image caption බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරිය ඉන්දියාවට ලඟාවෙමින්

බ්‍රිතාන්‍යයේ අධ්‍යාපනය ලබන ඉන්දීය ශිෂ්‍යයන් සහ රැකියාවන්හි නිරත ශ්‍රමිකයන්ට දැනට බලපැවැත්වෙන තහංචි ඉවත්කරන මෙන් ඉන්දියානු නිලධාරීන් විසින් කලින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ තිබුණි.

එක්සත් රාජධානිය ඉන්දියානුවන්ට වීසා ලබාදීමේදී නම්‍ය වැඩපිලිවෙළක් අනුගමනය කරන බව සඳහන් කළ අගමැතිනි තෙරේසා මේ අනවසරයෙන් රැඳී සිටින ඉන්දීය ජාතිකයන් වහාම ආපසු යවන බව සඳහන් කළාය.

බ්‍රිතාන්‍ය වීසා ලබාගැනීම ඉන්දියානුවන්ට බරපතළ ප්‍රශ්නයක් වී ඇතැයි පවසන BBC දකුණු ආසියානු වාර්තාකරු එවැනි තත්වයක් යටතේ එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යාපනය ලබන ඉන්දීය ශිෂ්‍යයන්ගේ සංඛ්‍යාව විශාල මට්ටමින් පහළ වැටී ඇති බව පෙන්වාදෙයි.