ළදරුවකු බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක්
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ළදරුවකු බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුමක්

  • 2016 නොවැම්බර් 28

රෙදි සේදුම් යන්ත්‍රයක සිර වූ ඊසාන දිග චීනයේ දෙහැවිරිදි දැරියක් ඉන් මුදා ගැනීම සඳහා ගිනි නිවන භට කණ්ඩායමක් විසින් ගනු ලැබූ උත්සාහයක්.

සබැඳි විෂයයන්