බේජිං අගනුවර දුමාරය: පස් දින 'රතු නිවේදනයක්'

  • 2016 දෙසැම්බර් 16
Image copyright Getty Images

චීනයේ බේජිං අගනුවර අධික දුමාරය හේතුවෙන් ඉදිරි දින පහ සඳහා බලධාරීහු පස් දින 'රතු නිවේදනයක්' ප්‍රකාශයට පත්කළහ.

වායු දූෂණය පාලනය කිරීමේ එම වැඩපිළිවෙළේ කොටසක් වශයෙන් ඉදිරි දින පහ ඇතුලත අගනුවර තුළ ධාවනය වන මෝටර් රථ අඩකින් අඩු කිරීමටත්, වායු දූෂණය ඇති කරන කර්මාන්තශාලා කිහිපයක් වසා දැමීමටත් පියවරගෙන තිබේ.

වායු දූෂණය පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීම සඳහා පියවර නොගන්නා බවට ජනතාව බලධාරීන්ට චෝදනා එල්ල කරන අතර, ඊශාන දිග චීනයේ තවත් නගර විස්සක් පමණ මේ හා සමාන අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බවත් වාර්තා වේ.

ගතවගිය වසර තුන ඇතුළත බෙයිජිං බලධාරීන් මීට පෙර මෙවැනි 'රතු නිවේදන' නිකුත්කර තිබෙන්නේ එක් වතාවක් පමණි.