කඳුළු පිරි දෙනෙතින් බිරිඳ පැසසූ ජනපති ඔබාමා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

කඳුළු පිරි දෙනෙතින් බිරිඳ පැසසූ ජනපති ඔබාමා

  • 2017 ජනවාරි 11

ජනාධිපති බරක් ඔබාමා සමුගැනීමේ කතාව පවත්වමින් සිය බිරිඳ සහ දරුවන් දෙදෙනා අගය කළේය.

උප ජනාධිපතිවරයා ජෝ බයිඩන් ගේ මිත්‍රත්වය අගය කිරීමට ද ජනාධිපති ඔබාමා එහිදී අමතක නොකළේය.

වැඩි විස්තර: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රැක ගන්න -ඔබාමා

සබැඳි විෂයයන්