'විශ්ව ශක්තිය' දෑතේ රැඳී පුෂ්කර් කරණවෑමියා
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

'විශ්ව ශක්තිය' දෑතේ රැඳි පුෂ්කර් කරණවෑමියා

  • 2017 පෙබරවාරි 4

සිය දෑතේ විශ්ව ශක්තිය රැඳී ඇතැයි පවසන ඉන්දියාවේ කරණවෑමියෙක් සමාජ මාධ්‍ය ජලය ඔස්සේ ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට පත් වී තිබේ.

රාජස්තානයේ පුෂ්කර් නගරයේ වෙසෙන බාබා සෙන් පිළිබඳ සැකසුණු වීඩියෝව ඉහතින් නරඹන්න.

සබැඳි විෂයයන්