ගුවන් යානා නැතිව 'ගුවන් කරණම්'
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ගුවන් යානා නැතිව 'ගුවන් කරණම්'

  • 2017 පෙබරවාරි 4

ගුවන් කරණම් පුහුණු වීමට ගුවන් යානයකින් පැනීම දැන් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.

සුළඟ මුදා හරින අධිබලැති යන්ත්‍රයක් නිපදවීමට විද්‍යාඥයෝ සමත් ව ඇති අතර එමගින් ඉහළ අවකාශයට පා කෙරෙන මිනිසුන්ට ගුවන් කරණම් පුහුණු වීමට මග සැලසෙයි.

මෙම යන්ත්‍රය විශේෂ සිලින්ඩරාකාර වීදුරු කුටියක හැඩය ගනී.

ගුවන් කරණම් තරඟ පැවැත්වීමටත්, තරගකරුවන් ඉතා පහසුවෙන් විනිශ්චය කිරීමටත් මෙම නව තාක්ෂණික යන්ත්‍රය ඉඩ සලසයි.