ජාතික ගීය: ඉන්දීය අධිකරණයෙන් නව තීන්දුවක්

  • 2017 පෙබරවාරි 14
Image copyright AP
Image caption ජනතාව දේශප්‍රේමී හැඟීමෙන් යුතුව කටයුතු කළයුතු බවයි පසුගිය නඩු තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අධිකරණය ප්‍රකාශ කළේ

සිනමා පටයක කතාවට අදාළ කොටසක් ලෙස හෝ ප්‍රවෘත්ති හා වාර්තා වැඩසටහනක ඉන්දීය ජාතික ගීය දර්ශනය වන අවස්ථාවක නැගිට ආචාර දැක්වීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති බව ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දු කර ඇත.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ ලබා දුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවකට අනුව ඉන්දියාවේ ඇති සෑම සිනමා ශාලාවකම දර්ශන ආරම්භයේදී ඉන්දීය ජාතික ගීය වාදනය කළ යුතු අතර ඒ අවස්ථාවේ නරඹන්නන් නැගිට සිට එයට ගෞරව දැක්විය යුතු බව අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම තීන්දුව දෙන තුරු, ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත 29 තුළ ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ප්‍රාන්තවලටම අනන්‍යවූ නීති පැවතුණි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර