ට්‍රම්ප් කතාවට පෙර පුහුණුවක
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ට්‍රම්ප් කතාවට 'පෙර පුහුණුවක'

  • 2017 මාර්තු 2

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කොංග්‍රස් මණ්ඩලය අමතා පැවැත්වූ පළමු දේශනයට පෙර සිය මෝටර් රථයේ සිට ඒ සඳහා පුහුණුවන ආකාරයක් පෙන්නුම් කෙරෙන දර්ශන කැමරාවට හසුවිය.

ඊයේ (මාර්තු 01) පළමු වරට කොංග්‍රස් මණ්ඩලය ඇමතූ ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඇමරිකානු ජීවගුණය නැවත නගා සිටුවන බවට ප්‍රතිඥා දුන්නේය.

සබැඳි විෂයයන්