සිරියාවට ඇමෙරිකානු මිසයිල ප්‍රහාර
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

සිරියානු ගුවන් කඳවුරකට ඇමෙරිකානු මිසයිල ප්‍රහාර

  • 2017 අප්‍රේල් 7

සිරියාවේ කැරලිකරුවන් අත පවතින නගරයකට එල්ලකෙරුණු සැක කටයුතු රසායනික අවි ප්‍රහාරයට එරෙහිව සිරියාවේ ගුවන් කඳවුරක් වෙත ඇමරිකාව මිසයිල ප්‍රහාරයක් එල්ල කළේය.