ජල ගැලීම් ගුවනින් දුටු ආකාරය
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ජල ගැලීම් ගුවනින් දුටු ආකාරය

  • 2017 මැයි 26

රට පුරා ප්‍රදේශ ගණනාවක පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් 53,000 ක පිරිසක් අවතැන් වී සිතන බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.