"වැඩට යන්නේ පීනාගෙන"
ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

"වැඩට යන්නේ පීනාගෙන"

  • 2017 අගෝස්තු 4

මියුනික් හි වෙසෙන බෙන්ජමින් ඩේවිඩ් දිනපතා සිය සේවා ස්ථානයට යන්නට තෝරාගත්තේ ප්‍රදේශය හරහා ගලන ගංගාවය.

"රෝමය හා වියෙනා අතර වැදගත් ගමනාගමන මාර්ග අතරින් එකක් හැටියට මේක හඳුන්වනවා ඊසාර් දිගේ ඔරු පැද ගියත් පහුගිය අවුරුදු 100 තුළ එය අතුරුදන්ව ගියා. ගමනාගමනයට කවුරුවත් ඊසාර් ගඟ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒත් දැන් මම ඒ තැන අරගෙන."

"ඊසාර් ගඟ පසෙකින් ඇදෙන මාර්ගයේ රථවාහන තදබදය සුළුපටු නැහැ. පීනලා යන එක මට ගොඩක් ඉක්මන්. ඒ වගේම හරිම සැහැල්ලුවක්"

"තවත් අවුරුදු කිහිපයකින් උදේ වැඩට යන මාර්ගයක් හැටියට ඊසාර් ගඟ පාවිච්චි කරන්න තවත් අය පෙළඹුනොත් ඒක මට පුදුමයක් නෙවෙයි" යැයි බෙන්ජමින් වැඩිදුරටත් පැවසීය.